Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải
  • Mã ISBN: 978-604-66-3888-9
  • Tác giả: Phạm Nguyễn Vinh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Vũ Thị Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Phan Lệ & Friends; A1 – 06.04 Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Siêu âm tim thực hành: Bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

Về tác giả: Phạm Nguyễn Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: