Siêu âm trong sản phụ khoa – trình độ cơ bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu âm trong sản phụ khoa – trình độ cơ bản
  • Mã ISBN: 978-604-66-4039-4
  • Tác giả: PGS.TS. Trần Danh Cường – Chủ biên
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình; Tòa nhà lô D20 – Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Siêu âm trong sản phụ khoa – trình độ cơ bản

Về tác giả: PGS.TS. Trần Danh Cường – Chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: