Siêu năng suất – Bí quyết tối đa hóa năng suất thông qua quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu năng suất – Bí quyết tối đa hóa năng suất thông qua quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng
  • Mã ISBN: 978-604-9913-38-9
  • Tác giả: Chris Bailey
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Lương Thị Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Siêu năng suất – Bí quyết tối đa hóa năng suất thông qua quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng

Về tác giả: Chris Bailey

Tìm mua sách nếu có bán: