Siêu quậy Teppei Tập 27

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu quậy Teppei Tập 27
  • Mã ISBN: 978-604-2-12304-4
  • Tác giả: Tetsuya Chiba
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp In & Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Siêu quậy Teppei Tập 27

Về tác giả: Tetsuya Chiba

Tìm mua sách nếu có bán: