Siêu quậy Teppei Tập 28

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu quậy Teppei Tập 28
  • Mã ISBN: 978-604-2-16775-8
  • Tác giả: Tetsuya Chiba
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In& văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/02/2020

Thông tin về sách: Siêu quậy Teppei Tập 28

Về tác giả: Tetsuya Chiba

Tìm mua sách nếu có bán: