Sinh học 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sinh học 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-18899-1
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn, Phạm Văn Lập (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Đức Kiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/02/2020

Thông tin về sách: Sinh học 12

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn, Phạm Văn Lập (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: