Sinh lý bệnh miễn dịch (Sách đào tạo dược sĩ đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sinh lý bệnh miễn dịch (Sách đào tạo dược sĩ đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-9892-08-0
  • Tác giả: Th.S Phùng Thị Quỳnh Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Văn hóa Việt-3 Đường Hoàng Mai, Trương Định, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Sinh lý bệnh miễn dịch (Sách đào tạo dược sĩ đại học)

Về tác giả: Th.S Phùng Thị Quỳnh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: