Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng
  • Mã ISBN: 978-604-2-18789-3
  • Tác giả: Toon Tellegen (lời) Jessica Ahlberg (tranh)
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Kiều Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/07/2020

Thông tin về sách: Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng

Về tác giả: Toon Tellegen (lời) Jessica Ahlberg (tranh)

Tìm mua sách nếu có bán: