Sketch note ôn thi THPT QG môn Ngữ văn (tờ gấp)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sketch note ôn thi THPT QG môn Ngữ văn (tờ gấp)
  • Mã ISBN: 978-604-86-8586-7
  • Tác giả: Minh Tú
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách MCBooks
  • Nơi in: Cty TNHH TM in Bao Bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/02/2020

Thông tin về sách: Sketch note ôn thi THPT QG môn Ngữ văn (tờ gấp)

Về tác giả: Minh Tú

Tìm mua sách nếu có bán: