Sketch Test luyện đề THPT QG 2020 môn Tiếng Anh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sketch Test luyện đề THPT QG 2020 môn Tiếng Anh
  • Mã ISBN: 978-604-86-9304-6
  • Tác giả: Vũ Thị Mai Phương – Kiều Thị Thắng – Trần Đức Ánh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Cty CP sách MCBooks
  • Nơi in: Cty in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/02/2020

Thông tin về sách: Sketch Test luyện đề THPT QG 2020 môn Tiếng Anh

Về tác giả: Vũ Thị Mai Phương – Kiều Thị Thắng – Trần Đức Ánh

Tìm mua sách nếu có bán: