Số đếm từ 1 đến 20 (Numbers from 1 to 20)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Số đếm từ 1 đến 20 (Numbers from 1 to 20)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7514-1
  • Tác giả: Hoàng Liên Yến Linh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách TBGD Đức Trí, 16B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Số đếm từ 1 đến 20 (Numbers from 1 to 20)

Về tác giả: Hoàng Liên Yến Linh

Tìm mua sách nếu có bán: