Sổ liên lạc (Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ liên lạc (Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15369-2
  • Tác giả: Trần Thanh Hương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Sổ liên lạc (Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng)

Về tác giả: Trần Thanh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: