So sánh giáo dục Việt Nam và các nước ASEAN

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: So sánh giáo dục Việt Nam và các nước ASEAN
  • Mã ISBN: 978-604-80-1687-6
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Nguyễn Thọ Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty cp VH HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/05/2015

Thông tin về sách: So sánh giáo dục Việt Nam và các nước ASEAN

Về tác giả: Nguyễn Tiến Đạt

Tìm mua sách nếu có bán: