Sổ tay An toàn vệ sinh viên tại cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay An toàn vệ sinh viên tại cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-80-4528-9
  • Tác giả: Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Mai Quốc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay An toàn vệ sinh viên tại cơ sở

Về tác giả: Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: