Sổ tay Công tác Tôn giáo 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay Công tác Tôn giáo 2020
  • Mã ISBN: 978-604-61-6585-9
  • Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ – Tạp chí Công tác Tôn giáo
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Vũ Văn Hiếu
  • Đối tác liên kết: Tạp chí Công tác Tôn giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0945003554
  • Nơi in: CT TNHH in Đa Sắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Sổ tay Công tác Tôn giáo 2020

Về tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ – Tạp chí Công tác Tôn giáo

Tìm mua sách nếu có bán: