Sổ tay Địa chỉ đỏ thị xã Điện Bàn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay Địa chỉ đỏ thị xã Điện Bàn
  • Mã ISBN: 978-604-84-4481-5
  • Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Thị xã Điện Bàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn (Thị đoàn Điện Bàn)- 18 Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Nơi in: Cty CP In PHS & TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Sổ tay Địa chỉ đỏ thị xã Điện Bàn

Về tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Thị xã Điện Bàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: