Sổ tay khoa học (Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc THCS; Every thing you need to ace Science in one big fat Notebook; Những ghi chú đến từ đứa trẻ thông minh nhất lớp học (đã được kiểm duyệt bởi Michael Geisen)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay khoa học (Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc THCS; Every thing you need to ace Science in one big fat Notebook; Những ghi chú đến từ đứa trẻ thông minh nhất lớp học (đã được kiểm duyệt bởi Michael Geisen)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6104-1
  • Tác giả: Brain Quest
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ĐT&PT Giáo dục Quốc tế Á Châu; Số 8, lô 2 DA nhà ở Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay khoa học (Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc THCS; Every thing you need to ace Science in one big fat Notebook; Những ghi chú đến từ đứa trẻ thông minh nhất lớp học (đã được kiểm duyệt bởi Michael Geisen)

Về tác giả: Brain Quest

Tìm mua sách nếu có bán: