Sổ tay kiến thức tiếng Anh Trung học cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay kiến thức tiếng Anh Trung học cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-968-354-1
  • Tác giả: Nguyễn Khánh Phương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Một thành viên TM & DV Văn hóa Minh Long. Khu Đô thị Đầm Trấu, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sổ tay kiến thức tiếng Anh Trung học cơ sở

Về tác giả: Nguyễn Khánh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: