Sổ tay kiến thức Toán 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay kiến thức Toán 8
  • Mã ISBN: 978-604-54-6798-5
  • Tác giả: Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng, Nguyễn Vĩnh Cận, Vũ Thế Hựu
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai-P.Đa Kao-Q.1-TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay kiến thức Toán 8

Về tác giả: Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng, Nguyễn Vĩnh Cận, Vũ Thế Hựu

Tìm mua sách nếu có bán: