Sổ tay kiến thức Toán Trung học cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay kiến thức Toán Trung học cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-62-2239-2
  • Tác giả: Nguyễn Nam Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương; Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Một thành viên TM & DV Văn hóa Minh Long. Khu Đô thị Đầm Trấu, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty Cp văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay kiến thức Toán Trung học cơ sở

Về tác giả: Nguyễn Nam Anh

Tìm mua sách nếu có bán: