Sổ tay kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng – thống kê cấp xã

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng – thống kê cấp xã
  • Mã ISBN: 978-604-57-5508-2
  • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cb
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in truyền thông Việt Nam; Xưởng sản xuất số 24 ngõ 454 Minh Khai..
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức văn phòng – thống kê cấp xã

Về tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương cb

Tìm mua sách nếu có bán: