Sổ tay thực hành xử trí bệnh lao

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay thực hành xử trí bệnh lao
  • Mã ISBN: 978-604-66-3940-4
  • Tác giả: Bộ Y Tế – Bệnh viện phổi trung ương; Chương trình chống lao quốc gia; TB care I; USAID
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Bệnh viện phổi trung ương; 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN
  • Nơi in: CT cp sx văn phòng phẩm Hamatra
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sổ tay thực hành xử trí bệnh lao

Về tác giả: Bộ Y Tế – Bệnh viện phổi trung ương; Chương trình chống lao quốc gia; TB care I; USAID

Tìm mua sách nếu có bán: