Sổ tay trợ giúp pháp lý ở Hải Phòng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay trợ giúp pháp lý ở Hải Phòng
  • Mã ISBN: 978-604-83-2576-3
  • Tác giả: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Hải Phòng . Địa chỉ: Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Sổ tay trợ giúp pháp lý ở Hải Phòng

Về tác giả: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: