Sổ tay Y học (Tập 6/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tay Y học (Tập 6/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9845-04-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Phạm Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: DNTN QC Minh Châu Hoàn. Đc: 119/119 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH BB Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Sổ tay Y học (Tập 6/2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: