Sổ theo dõi trẻ đến nhóm / lớp mầm non

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ theo dõi trẻ đến nhóm / lớp mầm non
  • Mã ISBN: 978-604-0-15363-0
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Sổ theo dõi trẻ đến nhóm / lớp mầm non

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm mua sách nếu có bán: