Sổ tiêm chủng cá nhân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sổ tiêm chủng cá nhân
  • Mã ISBN: 978-604-66-3954-1
  • Tác giả: Sở Y Tế Tỉnh Đồng Nai – Trung tâm kiểm soát bệnh tật
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Trần Thúy Hồng
  • Đối tác liên kết: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Hẻm 807 Đường Đồng Khởi, KP 9, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
  • Nơi in: CT TNHH Thảo Duyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Sổ tiêm chủng cá nhân

Về tác giả: Sở Y Tế Tỉnh Đồng Nai – Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Tìm mua sách nếu có bán: