Số – Tư duy (5 ~ 6 tuổi) – Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Giúp trẻ phát triển cân bằng tri thức và tư duy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Số – Tư duy (5 ~ 6 tuổi) – Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Giúp trẻ phát triển cân bằng tri thức và tư duy
  • Mã ISBN: 978-604-68-5595-8
  • Tác giả: Gakken
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Cty U International Human Co., LTD – 34 – 40 C1, Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Số – Tư duy (5 ~ 6 tuổi) – Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng – Giúp trẻ phát triển cân bằng tri thức và tư duy

Về tác giả: Gakken

Tìm mua sách nếu có bán: