Sống bản lĩnh theo cách một quý cô (Cứ 5 phụ nữ Mỹ hạnh phúc thì có 2 người đọc cuốn sách này)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống bản lĩnh theo cách một quý cô (Cứ 5 phụ nữ Mỹ hạnh phúc thì có 2 người đọc cuốn sách này)
  • Mã ISBN: 978-604-55-5599-6
  • Tác giả: Ellen Fein và Sherrie Schneider
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VH&TT Skybooks Việt Nam. Số 50, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Sống bản lĩnh theo cách một quý cô (Cứ 5 phụ nữ Mỹ hạnh phúc thì có 2 người đọc cuốn sách này)

Về tác giả: Ellen Fein và Sherrie Schneider

Tìm mua sách nếu có bán: