Sống chậm đợi nắng lên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống chậm đợi nắng lên
  • Mã ISBN: 978-604-9893-03-2
  • Tác giả: Đỗ Xuân Thảo
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: CTCP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Sống chậm đợi nắng lên

Về tác giả: Đỗ Xuân Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: