Sống chậm mà chất: Hãy chậm lại một chút để tận hưởng từng phút giây cuộc sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống chậm mà chất: Hãy chậm lại một chút để tận hưởng từng phút giây cuộc sống
  • Mã ISBN: 978-604-9885-38-9
  • Tác giả: Brooke McAlary
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Lương Thị Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Xuất bản và Truyền thông Best Books
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Sống chậm mà chất: Hãy chậm lại một chút để tận hưởng từng phút giây cuộc sống

Về tác giả: Brooke McAlary

Tìm mua sách nếu có bán: