Sống có giá trị: Nơi bạn dừng chân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống có giá trị: Nơi bạn dừng chân
  • Mã ISBN: 978-604-1-14219-0
  • Tác giả: Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thành Thân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương – ATY group – Nguyễn Hoàng Sơn
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đặng Vĩnh Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Sống có giá trị: Nơi bạn dừng chân

Về tác giả: Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thành Thân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương – ATY group – Nguyễn Hoàng Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: