Sống đẹp – Cuộc sống là yêu thương và tha thứ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đẹp – Cuộc sống là yêu thương và tha thứ
  • Mã ISBN: 978-604-55-4718-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH&GD Tân Việt – Số 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in TM truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sống đẹp – Cuộc sống là yêu thương và tha thứ

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: