Sống đẹp (Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) – lớp 2 (tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đẹp (Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) – lớp 2 (tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20398-4
  • Tác giả: Lê Thu Huyền, Mai Bá Bắc, Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Văn Quý
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Hoài Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH MTV In Quân đội I. Địa chỉ in Số 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở in: Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/06/2020

Thông tin về sách: Sống đẹp (Dùng cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) – lớp 2 (tập 2)

Về tác giả: Lê Thu Huyền, Mai Bá Bắc, Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên), Nguyễn Văn Quý

Tìm mua sách nếu có bán: