Sống đẹp mỗi ngày – Tình yêu bất tận của mẹ – Đôi mắt con là của mẹ (Truyện kể)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đẹp mỗi ngày – Tình yêu bất tận của mẹ – Đôi mắt con là của mẹ (Truyện kể)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7243-8
  • Tác giả: Mai Hương – Chí Thành biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty CP in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Sống đẹp mỗi ngày – Tình yêu bất tận của mẹ – Đôi mắt con là của mẹ (Truyện kể)

Về tác giả: Mai Hương – Chí Thành biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: