Sống đẹp – Thông điệp hạnh phúc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đẹp – Thông điệp hạnh phúc
  • Mã ISBN: 978-604-55-4728-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH&GD Tân Việt – Số 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Sống đẹp – Thông điệp hạnh phúc

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: