Sống đời bình an – Thả trôi phiền muộn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đời bình an – Thả trôi phiền muộn
  • Mã ISBN: 978-604-68-5412-8
  • Tác giả: Suối Thông (Sưu tầm và biên dịch)
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Cty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn: 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Đa Kao, q.1, Tp.HCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Sống đời bình an – Thả trôi phiền muộn

Về tác giả: Suối Thông (Sưu tầm và biên dịch)

Tìm mua sách nếu có bán: