Sống lời chúa 27-T6/2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống lời chúa 27-T6/2020
  • Mã ISBN: 978-604-61-6882-9
  • Tác giả: Bayard Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Linh mục Nguyễn Văn Hiệu, Công ty TNHH Bayard Việt Nam, 37 đường số 11, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0944969929
  • Nơi in: Cty Tân Á Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Sống lời chúa 27-T6/2020

Về tác giả: Bayard Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: