Sống mạnh khỏe nhờ ăn uống. Những kiến thức cơ bản giúp bạn biết cách ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng để giữ được sức khỏe và sắc đẹp dài lâu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống mạnh khỏe nhờ ăn uống. Những kiến thức cơ bản giúp bạn biết cách ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng để giữ được sức khỏe và sắc đẹp dài lâu
  • Mã ISBN: 978-604-65-3873-8
  • Tác giả: Lê Duyên Hải
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Pandan20/B8 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Sống mạnh khỏe nhờ ăn uống. Những kiến thức cơ bản giúp bạn biết cách ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng để giữ được sức khỏe và sắc đẹp dài lâu

Về tác giả: Lê Duyên Hải

Tìm mua sách nếu có bán: