Sông Nghèn – Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc – Can Lộc (1469-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sông Nghèn – Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc – Can Lộc (1469-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-964-448-1
  • Tác giả: Chi Hội Văn học Nghệ thuật Can Lộc
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết: Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
  • Nơi in: Cty CP in Hà Tĩnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Sông Nghèn – Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc – Can Lộc (1469-2019)

Về tác giả: Chi Hội Văn học Nghệ thuật Can Lộc

Tìm mua sách nếu có bán: