Sống như lần đầu tiên, yêu thương như lần cuối

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống như lần đầu tiên, yêu thương như lần cuối
  • Mã ISBN: 978-604-9849-32-9
  • Tác giả: Denley Lupin
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Sống, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Sống như lần đầu tiên, yêu thương như lần cuối

Về tác giả: Denley Lupin

Tìm mua sách nếu có bán: