Sống thanh thản như người Thụy Điển – The Gentle Art Of Swedish Death Cleaning – How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter – New York Times Bestseller

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống thanh thản như người Thụy Điển – The Gentle Art Of Swedish Death Cleaning – How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter – New York Times Bestseller
  • Mã ISBN: 978-604-58-3434-3
  • Tác giả: Margareta Magnusson
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Công Hoài Dũng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Sống thanh thản như người Thụy Điển – The Gentle Art Of Swedish Death Cleaning – How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter – New York Times Bestseller

Về tác giả: Margareta Magnusson

Tìm mua sách nếu có bán: