Sống tối giản (Tít phụ: Biết đủ chính là hạnh phúc)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống tối giản (Tít phụ: Biết đủ chính là hạnh phúc)
  • Mã ISBN: 978-604-979-246-5
  • Tác giả: Erica Layne
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Thăng
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền Thông 1980 Booksn20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in thương mại Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Sống tối giản (Tít phụ: Biết đủ chính là hạnh phúc)

Về tác giả: Erica Layne

Tìm mua sách nếu có bán: