Sống trong mồ – Huyền thoại và đời thật của nhà tình báo Nguyễn Minh Vân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống trong mồ – Huyền thoại và đời thật của nhà tình báo Nguyễn Minh Vân
  • Mã ISBN: 978-604-9856-73-0
  • Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Kim Thành
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Kim Thành; Đ/c: Tập thể Trung Tự, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP KH&CN Hoàng Quốc Việ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Sống trong mồ – Huyền thoại và đời thật của nhà tình báo Nguyễn Minh Vân

Về tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Kim Thành

Tìm mua sách nếu có bán: