SRǍ ĐƠS-CHÒ JONG-RO YANG HIU JUM GỌH JƠNAU- NIĂM Thánh ca tiếng Kơho

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: SRǍ ĐƠS-CHÒ JONG-RO YANG HIU JUM GỌH JƠNAU- NIĂM Thánh ca tiếng Kơho
  • Mã ISBN: 978-604-61-6640-5
  • Tác giả: Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Mục sư Nguyễn Ngọc Trung, số 80 đường số 2, khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0918669894
  • Nơi in: Cty CP In DV Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: SRǍ ĐƠS-CHÒ JONG-RO YANG HIU JUM GỌH JƠNAU- NIĂM Thánh ca tiếng Kơho

Về tác giả: Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: