Sticker Dolly Dressing-Dán hình sáng tạo trang phục búp bê – Bộ sưu tập thời trang New York

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sticker Dolly Dressing-Dán hình sáng tạo trang phục búp bê – Bộ sưu tập thời trang New York
  • Mã ISBN: 978-604-9814-02-0
  • Tác giả: Thiết kế và minh họa: Stella Baggott – Minh họa bổ sung: Antonia Miller – Nội dung: Fiona Watt
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hoá Đinh Tị. ĐC: Tổ 9 Sân Bay, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in TM truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Sticker Dolly Dressing-Dán hình sáng tạo trang phục búp bê – Bộ sưu tập thời trang New York

Về tác giả: Thiết kế và minh họa: Stella Baggott – Minh họa bổ sung: Antonia Miller – Nội dung: Fiona Watt

Tìm mua sách nếu có bán: