Sự giàu và nghèo của các dân tộc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sự giàu và nghèo của các dân tộc
  • Mã ISBN: 978-604-9903-25-0
  • Tác giả: David S. Landes
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam, tầng 3, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Sự giàu và nghèo của các dân tộc

Về tác giả: David S. Landes

Tìm mua sách nếu có bán: