Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo
  • Mã ISBN: 978-604-89-5170-2
  • Tác giả: Thái Phú Cường
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang, 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Về tác giả: Thái Phú Cường

Tìm mua sách nếu có bán: