Sự tích các con vật: Sự tích con sam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sự tích các con vật: Sự tích con sam
  • Mã ISBN: 978-604-88-9010-0
  • Tác giả: Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. Lời: Vũ Kim Dũng
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP văn hóa Đông A
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Sự tích các con vật: Sự tích con sam

Về tác giả: Tranh: Phạm Ngọc Tuấn. Lời: Vũ Kim Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: