Sức Mạnh – (The Power) (The Secret)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sức Mạnh – (The Power) (The Secret)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6885-1
  • Tác giả: Rhonda Byrne
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha – Số 6 ngách 117/71 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, HN
  • Nơi in: Cty Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Sức Mạnh – (The Power) (The Secret)

Về tác giả: Rhonda Byrne

Tìm mua sách nếu có bán: