Tả ao địa lý toàn thư

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tả ao địa lý toàn thư
  • Mã ISBN: 978-604-84-4452-5
  • Tác giả: Tảo Ao
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Yên Trầm My
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Tả ao địa lý toàn thư

Về tác giả: Tảo Ao

Tìm mua sách nếu có bán: